Contact us

LoDi media d.o.o. za trgovinu i usluge
Sjedište tvrtke: 10 000 Zagreb, Vrbik 33d
Telefon: + 385 91 927 1705
Fax: + 385 1 6198 821
E-mail: info@eurorentalgroup.eu

 

Contact form
Where are we?

Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Broj pod kojim je upisana u sudski registar: Tt-15/1910-4
MBS: 080955029
OIB: 19683552587
Temeljni kapital: 20 000kn uplaćen u cijelosti
Direktor: Lorena Sikavica
Poslovni račun: ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a IBAN HR1424020061100728422